เงินทุนหมุนเวียนสำคัญฉันไหน?

happy-couple-show-dollar-banknote-make-some-business1150-11961
“ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน” เงินทุนหมุนเวียน คือ เงินทุนที่กิจการต้องใช้หมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานก่อนที่กิจการจะได้รับเงินสดจากการขายสินค้าและบริการ หรือการชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า หรือ เงินทุนหมุนเวียน หมายถึง เงินทุนที่กิจการต้องมีสำรองไว้ใช้หมุนเวียน ตั้งแต่กิจการเริ่มจ่ายเงินสดในการชำระค่าสินค้า/วัตถุดิบหรือชำระหนี้คืนเจ้าหนี้การค้า และจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่างๆ จนกว่ากิจการจะได้รับเงินสดจากการขายสินค้าหรือบริการ หรือรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า (โดยไม่นับรวมถึงการซื้อสินทรัพย์ เช่น อาคาร เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น) เพื่อให้กิจการสามารถขายสินค้าและบริการได้ตามเป้าหมาย

#หากท่านต้องการเงินทุนหมุนเวียนติดต่อได้ที่ “Money SME”
โทร : 096-921-7103
หรือ 063-984-5566
ลูกค้าสามารถส่งเอกสาร
ยื่นเรื่องผ่านช่องทางนี้ได้เลย
https://line.me/R/ti/p/@pp8888
หลังจากเจ้าหน้าที่ ได้รับเอกสารแล้ว
จะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด

#เงินกู้เงินด่วนกรุงเทพฯและปริมณฑลฯ
และต่างจังหวัดบางพื้นที่”

Read 1370 times