1.เพราะเราสามารถอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 10,000 – 5,000,000 บาท ได้ภายใน 1 วันทำการ หรือ 2 ชั่วโมง
นับจากเจ้าหน้าที่ Checker เข้าไปตรวจสอบ 
เพราะบางกรณี ลูกค้าไม่สามารถรอเงินจากแหล่งเงินที่ทำสินเชื่อขนาดใหญ่ได้
เราจึงคอยช่วย Support  ให้กับทางลูกค้าเพื่อให้ธุรกิจของท่านเดินหน้าต่อไป ไม่ติดขัด หรือไม่เสียเครดิตต่อคู่ค้าของท่านเอง 

2.เพราะเรา ไม่คิดค่าดำเนินการค่าเอกสาร ค่าหัวคิวต่างๆ
บริษัทฯเราไม่มี  Dealer  เจ้าหน้าที่ Checker ทุกคนที่มาจากบริษัทฯจะไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินลูกค้าทุกกรณี 
ไม่ว่าก่อนหรือหลังทำสัญญา 

3.เพราะเรามีผู้เชียวชาญด้านการเงินคอยให้คำปรึกษา
ในกรณีลูกค้าใช้บริการของบริษัทฯเรายินดีให้คำปรึกษาต่างๆแนะนำช่วยเหลือ
ปรับโครงสร้างต่างๆให้กับท่านเจ้าของธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจของท่านสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ 

4.เพราะเราถือว่าลูกค้าที่ใช้บริการของเรา คือคู่ค้าธุรกิจของเรา 
เราจะคอยดูแลลูกค้าด้วยความเต็มใจ ใส่ใจคอยบริการลูกค้าอย่างเต็มที่ เพราะลูกค้าคือครอบครัวของเรา
              
Money SME  สินเชื่อ ที่คอย Support  ธุรกิจที่แท้จริง
Powered by MakeWebEasy.com