คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ


 เป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ
          จดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองบริษัท
        มีหน้างาน ออฟฟิศ โรงงาน หรือ บริษัท ที่สามารถตรวจสอบได้
        มีที่อยู่ หรือ ที่พักอาศัย เป็นหลักแหล่งชัดเจน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลฯ
 
เอกสารที่ต้องใช้
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
 สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์/ใบจดทะเบียนประกอบการ
 สำเนาเอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement,บิลเงินสด,หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นต้น
รูปถ่ายหน้างาน / รูปถ่ายออฟฟิศ
 
ขั้นตอนการทำสินเชื่อ
ขั้นตอนที่ 1
   
ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 096-921-7103 หรือ Line @pp8888 (มี@ด้วยนะค่ะ)
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ที่จะใช้ยื่นขอสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องชำระ ถ้าลูกค้าตกลงจะขอสินเชื่อ
 เจ้าหน้าที่จะส่งเรื่อง ให้ฝ่ายสินเชื่อ และจะติดต่อเพื่อประเมินหน้างาน
ขั้นตอนที่ 2
 
ยื่นเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบจดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองบริษัท
เพื่อใช้ประเมินวงเงินที่จะอนุมัติสินเชื่อ 
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตลอดการยื่นเรื่อง
 
ขั้นตอนที่ 3
 
      หลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อประเมินธุรกิจแล้ว ส่งเรื่องให้ทางบริษัทและรอการอนุมัติวงเงิน ใช้เวลา ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อหลังจากอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะทำสัญญา และอธิบายรายละเอียดในการส่งเงินชำระ
หลังจากทำสัญญาแล้ว 
ทางบริษัทจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
Powered by MakeWebEasy.com